DEKD ZGO1 2017

Z učenci smo analizirali življenje včasih in danes. Iskali smo izvor slovenskih priimkov in krajevnih imen s Pri zgodovini smo se pogovarjali o tem, kakšen pomen naj bi imela voda za prve naseljence na tem območju. Z učenci 9. razreda smo poslušali pesem glasbene skupine Dan D z naslovom Voda. Učenci so jo potem po skupinah prevajali v angleščino. V 7. in 9. razredu smo se z učenci pogovarjali o rekih, ki se nanašajo na vodo. Učenci so razmišljali, kaj naj bil pomen tega reka, potem so tudi svoje ideje in razmišljanje napisali in poskušali v svoje razmišljanje dodati tudi svoje izkušnje glede posameznega reka. Učenci so poiskali tudi dodatnereke, ki se nanašajo na vodo.

DEKD ZGO 2017

Z učenci smo analizirali življenje včasih in danes. Iskali smo izvor slovenskih priimkov in krajevnih imen s korenom na temo vode.

DEKD Ob reki Hudinji

Na poti smo odkrivali, kje bi lahko potekala vodna učna pot od OŠ Vitanja do Rakovca. Poslikali in locirali smo objekte (mline, žage, gojišče rib, zajetje pitne vode Hudinja, razvaline tekstilne tovarne, malo hidroelektrarno), ki so nekoč izkoriščali vodno moč reke Hudinje. Pri tem nam je pomagal velik lokalni poznavalec g. Gustimir Lamot, ki je tudi član PD Vitanje. G. Polenšek nam je razkazal ribnike in bazene, kjer gojijo postrvi. G. Jože Hribernik in g. Rajko Šojč sta nam razkazala Hrvačev mlin, ki je od vseh mlinov še najbolj ohranjen. G. Andrej Ošlak nam je razkazal Poharnikov mlin, ki so ga letos na novo prekrili in preprečili propadanje. Ga. Nada Ošlak nam je razkazala Thurnovo vilo, kjer je bila šola v Rakovcu in nam pripovedovala v zgodovini Rakovca in šole. Podrobno smo raziskali Thurnovo žago s polnojarmenikom in Završnikovo žago. G. Branko Poklič, skrbnik vodnega zajetja, nam je razkazal vodno zajetje Hudinja in test neoporečnosti vode z ameriškimi postrvimi. Nekaj izmed objektov je še v takšnem stanju, da bi jih lahko obnovili in jih ohranili za prihodnje rodove. Objekte, ki so še samo razvaline pa je potrebno zaščititi pred propadanjem. Na vodni učni poti smo uživali v prelepih razglednih točkah ob reki Hudinji, Rakovec pa nas je očaral s svojo lepoto in bogato kulturno in naravno dediščino.

 

DEKD KNJ 2017

Učenci so brali ljudske pesmi o vodi, pravljico Mamica Dravica in jo ilustrirali.
Učenci izbirnega predmeta TJN od 4. do 9.r. so spoznavali besedišče na temo voda in poslušali nemške pesmi o vodi (besedišče) ter jih ilustrirali.
Učenci 5. r. so pri TJN po branju pravljiceMamica Dravica iskali nemške besede za žita, mlin, mlinar,….
Nekaj učencev 8. in 9.r. je njim že znano pripovedko Povodni mož v Vitanjskem jezeru prevedlo v nemščino, ostali učenci izbirnega predmeta nemščina od6.-9.r.  so poslušali nemški prevod, ugotavljali znane besede,in nazadnje zapisali kratek prevod “Povodnega moža”

   

 

 

DEKD GUM 2017

Učenci 8. in 9. razreda so v slovenskem glasbenem izročilu iskali sledi obrednega darovanja vodi.Izvedeli so, da pesem o Marjetici in zmaju priča o najgloblji obliki verovanja v vodno božanstvo, o darovanju vodi, ki je zahtevalo ljudi. Ob tem so se seznanili s šegami in dejanji , s katerimi so se ljudje nekoč zatekali k magični moči vode. Spoznali so današnje podobe spomina na  verovanje v magično moč vode in njene mednarodne vzporednice. Učenci 5., 6. in 7. razreda so poslušali primere iz glasbenega  pesemskega izročila z opisom nastanka sveta kot vesoljnega potopa,  potokov in izvirov s čudežno močjo, rek in morij, ki jih je potrebno prepluti, da bi prišli do rešitve ali našli zaklad… Prepevali so slovenske ljudske in umetne pesmi o vodi, jih ilustrirali in upodobili v gledališču kamišibaj.

 

DEKD ANG 2017

Z učenci 3. razreda smo se pogovarjali o pomembnosti vode za življenje ljudi ter o nujnosti varčevanja z njo, nato smo se učili angleško pesem, ki govori o tej temi. V 8. in 9. razredu smo so si učenci ogledali dokumentarni prispevek na youtube v angleškem jeziku, ki govori o uporabnosti vode, onesnaževanju in posledicah le tega ter nujnosti varčevanju z vodo. S pomočjo novega besedišča, ki so ga spoznali skozi dokumentarni posnetek, so učenci v skupinah sestavljali pesmi o vodi. V OPB smo cel teden izdelovali ladjice iz papirja, ki so jih nato učenci konec tedna spuščali v Hudinjo .