Tehnika in tehnologija 7. razred PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU LETA

TEHNIČNO RISANJE

 1. Kaj je projekcija
 2. Koliko smeri potrebujemo za prikaz izdelka?
 3. Koliko ravnin potrebujemo za prikaz predmeta v pravokotni projekciji
 4. Naštej ravnine, ki jih potrebujemo pri pravokotni projekciji.
 5. Naštej in poimenuj nastale slike na ravninah pravokotne projekcije.
 6. Nariši v pravokotni projekciji in kotiraj (skica)!

 

UMETNE MASE

 1. Na katerem elementu temelji vse življenje na Zemlji?
 2. Kako je nastala nafta?
 3. Kako se imenuje industrija predelave nafte?
 4. Kaj so ogljikovodiki?
 5. Kaj je umetna masa?
 6. Poskušaj razložiti razliko med umetnim in naravnim.
 7. Iz česa pridobivamo večino umetnih mas?
 8. Naštej vsaj tri surovine iz katerih so izdelujemo umetne mase.
 9. Pokaži delitev UM po izvoru-iz česa jih lahko izdelujemo?
 10. Z diagramom pokaži delitev UM po lastnostih.
 11. Opiši kaj se zgodi  pri polimerizaciji.
 12. Naštej nekaj umetnih mas, ki so jih najprej naredili.
 13. Predstavi razliko med duroplasti in termoplasti.
 14. S katerimi postopki lahko obdelujemo in predelujemo duroplaste?
 15. S katerimi postopki lahko obdelujemo in predelujemo termoplaste?
 16. Kaj pomeni dvokomponentno lepilo?
 17. Kaj uporablja lepilo za leplenje papirja za svojo drugo komponento?
 18. Kako pripravimo poliestersko smolo za izdelavo izdelka?
 19. Kako in s čim ojačimo/armiramo poliestersko smolo?
 20. Poliester je termoplast ali duroplast?
 21. S kakšnimi postopki lahko obdelujemo poliester.

ENERGETIKA

 1. Razloži kaj je električni naboj in kako nastane.
 2. Razloži kaj je električni tok, kako se označi in kako se imenuje enota za električni tok.
 3. V katerih obratih pridelujemo električno energijo?
 4. Razvrsti obrate za pridelavo električne energije glede na obliko osnovnega energenta.
 5. Katero energijo vode izkoriščamo za pridelavo energije v hidroelektrarni?
 6. Katere osnovne oblike vodnih turbin poznaš in zakaj jih uporabljamo(Slika-vsaka posebej)?
 7. Kje dobimo energijo, ki poganja termoelektrarno?
 8. Opiši postopek delovanja termoelektrarne glede na energetske spremembe in nariši glavne sklope.
 9. Kje dobimo energijo, ki poganja nuklearno elektrarno?
 10. Opiši fizikalne osnove za pridobivanje električne energije. Kako se v žici generira napetost oziroma zakaj/kako steče skozi žico električni tok. (Skica)
 11. Opiši delovanje generatorja(Skica)
 12. Kaj je bimetal.
 13. Kako deluje varovalka.
 14. Kakšna je razlika med žarnicami in sijalkami.
 15. Naštej alternativne vire pridobiivanja električne energije.
 16. Kako deluje vetrna elektrarna.
 17. Kako deluje plimska hidroelektrarna.
 18. Kateri dve vrsti sončnih elektrarn poznaš?
 19. Opiši kako deluje fotovoltajka.
 20. Zakaj potrebujemo visokonapetostne daljnovode.
 21. Opiši delovanje transformatorja.

(Skupno 264 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost