Tehnika in tehnologija 8. razred PREVERJANJE ZNANJA OB KONCU LETA

Projekcije

 1. Kaj je projekcija?
 2. Kaj potrebujemo pri projekciji oziroma kateri elementi nastopajo pri projekciji?
 3. Katere projekcije smo spoznali?tere ravnine nastopajo prim pravokotni projekciji
 4. Nariši prostorski kot kot ga uporabljamo pri izometrični projekciji.
 5. NALOGA (izometrična-pravokotna)

KOVINE

 1. Katere tehnično uporabne kovine poznaš in naštej izdelke iz katerih so? (vsaj 5 primerov)
 2. Kaj je ruda in iz česa je ruda?
 3. Na kakšne načine je lahko vezana željena kovina v rudi.
 4. Kako in na kakšen način pridobivamo rudo?
 5. Naštej in poimenuj vsaj 5 barvnih kovin.
 6. Napiši glavno razliko med pridobivanjem zlata in bakra.

Zlitina

 1. Kaj je zlitina?
 2. Katere zlitine poznaš?
 3. Naštej vsaj tri primere zlitin in povej kje jih uporabljamo.
 4. Kaj je jeklo?

Tehničn železo – železo

 1. Ali je čisto elementarno železo Fe uporabno.
 2. Kakšne so lastnosti čistega elementarnega Fe železa?
 3. Postopek izdelave tehničnega železa-železa?
 4. Kaj je osnova za izdelavo železa?
 5. Ali poznamo več vrst železove rude in po če se razlikujejo?
 6. Kje kopljemo železovo rudo?
 7. Poimenuj skupino postopkov za pripravo železove rude preden jo damo v plavž in zapiši sopomenko v slovenskem jeziku.
 8. Opiši načine in postopke separacije železove rude.
 9. Nariši sliko plavža in nariši kaj in kje je vhod in kje dobimo izhod.
 10. Kako je zgrajen plavž?
 11. Kaj vse damo v plavž?
 12. S čim kurimo v plavžu?
 13. Kaj je koks in kako ga dobimo?
 14. Kolikšna je temperatura  v plavžu?
 15. Kaj vpihujemo v plavž?
 16. Kako pripravimo zrak  kisikom za vpihovanje v plavž?
 17. Zakaj moramo zrak pred vpihovanjem segreti?
 18. Kaj dobimo iz plavža?
 19. Kaj je izdelek železarne in v kakšni obliki?

Kaj delamo v jeklarni?

 1. Kaj delamo v jeklarni- Kaj v bistvu počnemo z železom, da iz njega nastane jeklo?
 2. Kaj izdelujemo v jeklarni?
 3. Kaj je jeklo- Kolika je vsebnost železa, ogljika in legirnih elementov v jeklu?
 4. Kaj je surovina za jeklarne in v kakšni obliki?
 5. S kakšnimi pripravami delamo v jeklarni?
 6. Opiši delovanje konverterja.
 7. Opiši postopke, ki se odvijajo v konverterju.
 8. Zakaj je pridelava jekla v konverterju cenejša kot v električni peči.
 9. Opiši delovanje električne peči za izdelavo jekla.
 10. Za katere vrste jekla uporabljamo električno peč?
 11. V kateri pripravi konverter/električna peč izdelujemo boljše vrste jekel?
 12. Kaj so to legirni elementi?
 13. Zakaj jeklu dodajamo legirne elemente?
 14. Napiši vsaj dva primera legirnih elementov in zakaj jih dodamo jeklu.
 15. V kakšni obliki so izdelki jeklarne?

Spajanje kovin

 1. Kakšne vrste spojev poznamo-naštej in opiši zakaj jih tako uvrščaš.
 2. Naštej trajne spoje kovin.
 3. Naštej razstavljive spoje kovin.
 4. Kaj se pretopi pri lotanju?
 5. Kaj se pretopi pri varjenju?
 6. Zakaj je varjeni spoj močnejši kot lotani?
 7. Kam bi »približno« lahko uvrstil spajanje s »Patex« pištolo na plastiko.

Obdelava Kovin

 1. Naštej 5 postopkov obdelave kovin.
 2. Kdo opravlja glavno gibanje pri struženju?
 3. Kdo opravlja pomožno gibanje pri struženju?
 4. Kako se imenuje stroj na katerem stružimo?
 5. Kako je sestavljena stružnica? (Na skici poimenuj vsaj 5 mehanskih sklopov)
 6. Kdo opravlja glavno gibanje pri frezanju?
 7. Kdo opravlja pomožno gibanje pri frezanju?
 8. Kakšna je razlika med vrtanjem in povrtavanjem?
 9. Kakšne vrste strojnega brušenja poznaš? (Pokaži na skici)
 10. Kaj se pretopi pri lotanju?
 11. Kaj se pretopi pri varjenju?
 12. Zakaj je varjeni spoj močnejši kot lotani?

Površinska zaščita

 1. Zakaj zaščitimo površino kovin?
 2. Kako pripravimo površino za površinsko zaščito?
 3. Načini površinske zaščite kovin. (naštej in opiši vsaj 5 primerov)
 4. Katere postopke za površinsko zaščito kovin poznaš?

Energetika

 1. Katere vrste energij poznaš?
 2. Kaj veš o zakonu o ohranitvi energije?
 3. Kaj je notranja energija?
 4. Kaj je potencialna energija in od česa je odvisna?
 5. Kaj kinetična energija in od česa je odvisna?
 6. Kaj je delo- fizikalno? Napiši oznako in enoto.
 7. Kaj je moč? Napiši oznako in enoto.
 8. Kaj je toplota? Napiši oznako in enoto.
 9. Iz katerih virov ljudje dobimo največ notranje energije?
 10. Zakaj lahko iz bencina dobimo energijo in v katerih dveh  oblikah jo uporabljamo?

Motorji

 1. Kaj je opis stroja z zunanjim izgorevanjem? Opiši na enem primeru.
 2. Kaj je motor z notranjim izgorevanjem? Opiši na enem primeru.
 3. Opiši razlike med motorji z zunanjim in motorji z notranjim izgorevanjem.
 4. Katere motorje z notranjim izgorevanjem poznaš?
 5. Opiši delovanje dvotaktnega motorja. (skica)
 6. Kaj moramo natoćiti v rezervoar dvotaktnega scooterja in zakaj?
 7. Zakaj ima dvotaktni motor v gorivu tudi mazivo?
 8. Opiši delovanje Otto-vega štiritaktnega motorja.
 9. Zakaj štiritaktni motor nima v gorivu maziva?
 10. Kako/zakaj  se vžge gorivo v Dieselsekm motorju?
 11. Kaj je kompresijsko razmerje?
 12. Kateri motor ima večje kompresijsko razmerje Ottov ali Dieselski?
 13. Zakaj so Dieselski motorji zgrajeni malo močneje kot Ottovi?
 14. Navedi dve glavni razliki v zgradbi Diesel in Ottovega motorja.
 15. Kateri element v avtomobilu omogoča prekinitev pretoka moči do pogonskih koles?
 16. Kasko v osnovi deluje sklopka? (skica)
 17. Kateri mehanski sklop omogoča, da se kolesa vrtijo z različnimi hitrostmi tudi če se motor vrti enako hitro?
 18. Kako v osnovi deluje menjalnik? (skica)

Reakcijski motor/ turbo reakcijski motor

 1. Na skici poimenuj sestavne dele motorja.
 2. Kje zgoreva gorivo v reakcijskem motorju?
 3. Kje reakcijski motor dobi oksidant, ki je potreben za zgorevanje?
 4. Kakšna je razlika v sestavi med reakcijskim in turbo propelerskim reakcijskim motorjem?
 5. Kako reakcijski motor poganja letalo?
 6. Kako turbo ventilacijski motor poganja letalo

Raketni motor.

 1. Skiciraj zgradbo raketnega motorja in poimenuj dele.
 2. Kje v raketnem motorju zgoreva gorivo?
 3. Kje motor dobi oksidant, ki je potreben za zgorevanje?
 4. Zaradi tega je raketni motor spposoben delovanja v __________________ !

Prenos mehanske energije.

 1. S katerimi mehanskimi elementi prenašamo energijo?
 2. Kaj je in kako izračunamo prestavno razmerje zobniškega prenosa?
 3. Izračunaj prestavno razmerje zobniškega prenosa z1=60, z2=120.
 4. Kakšno je prestavno razmerje iz prejšnje točke?

TEHNIŠKA DOKUMENTACIJA

 1. Kaj je tehniška dokumentacija?
 2. Kaj sestavlja tehniško dokumentacijo?
 3. Kaj je spremni list?
 4. Kaj je kontrolni list?
 5. Kaj je tehnološki list?
 6. Kje je tehniška dokumentacija med izdelavo izdelka?
(Skupno 1.918 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost